Úvod

 

Zpracování znaleckých posudků

Na základě jmenovacího dekretu Krajského soudu v Brně ze dne 14.6.2011 jsem byl jmenován znalcem pro obory:

- ekonomika, odvětví ceny a odhady

- strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné

 

Oceňování majetku pro věci movité

Udělení Koncesní listiny Okresním úřadem v Břeclavi ze dne 11.12.2002

 


Kontakt

Ing.T.Ranzenhofer,Ph.D.

Husova 81/15
Mikulov
692 01


+420 605 999 013